Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

ESG – Báo cáo môi trường, xã hội và quản trị

Thứ Hai, 4 Tháng Tư , 2022
Theo thống kê từ báo cáo đặc biệt đo lường chỉ số niềm tin của Edelman:

“Có 88% nhà đầu tư tin rằng, các công ty chú trọng đến sáng kiến về ESG sẽ đem lại cơ hội về mặt lợi nhuận trong dài hạn tốt hơn so với các công ty không chú trọng về ESG”.

Đồng thời, các quỹ đầu tư gần đây cũng đưa ESG trở thành một trong các yếu tố xét duyệt đối tác. Vậy ESG là gì và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp như thế nào, hãy cùng tìm hiểu.

1. ĐỊNH NGHĨA.

ESG là thuật ngữ viết tắt của Environmental, Social and Corporate Governance, là nhóm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị công ty (Theo tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
Cụ thể:
+ Môi trường: phát thải carbon, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu.
+ Xã hội: sự đa dạng, công bằng và hóa nhập, quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng.
+ Quản trị: quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

2/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ESG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Các tiêu chuẩn ESG được xem là nền móng để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Hay nói cách khác, gốc rễ của yếu tố ESG là hướng đến sự “phát triển bền vững”. Đó cũng là lý do các quỹ đầu tư, nhà đầu tư đưa ESG vào bộ tiêu chí lựa chọn. Đặc biệt, giai đoạn hậu COVID-19, với nhiều bài học rút ra về biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng… yếu tố này ngày càng được quan tâm và ưu tiên.
Mỗi yếu tố trong ESG có thể chia nhỏ hơn:
** Môi trường: Bảo vệ động vật; Đa dạng sinh học; Phát thải carbon; Sử dụng năng lượng; Quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý chất thải; Quản lý nước…
** Xã hội: Mối quan hệ khách hàng/sản phẩm; Quan hệ cộng đồng; Đa dạng hóa văn hóa; Quan hệ lao động; Quan hệ nguồn nhân lực; Quyền con người; Tiêu chuẩn lao động; R&D; Công đoàn…
** Quản trị: Trách nhiệm giải trình; Biện pháp chống thâu tóm; Cơ cấu HĐQT; Hối lộ và tham nhũng; Trách nhiệm CEO; Mô hình lương/thưởng; Cấu trúc sở hữu; Quyền cổ đông; Tính minh bạch…
Khi quyết định rót vốn vào doanh nghiệp, các quỹ đầu tư cũng sẽ có những tiêu chí ESG khác nhau xung quanh 3 yếu tố lõi: môi trường, xã hội và quản trị.
Ví dụ: AFC Vietnam Fund cho biết từ năm 2021 sẽ bắt đầu áp dụng 8 tiêu chí ESG để đánh giá cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bao gồm:
+ Sử dụng tài nguyên có giới hạn.
+ Giảm phát thải ra môi trường.
+ Mức độ hài lòng tại nơi làm việc của lực lượng lao động.
+ Sự gắn kết với cộng đồng.
+ Trách nhiệm với sản phẩm.
+ Khả năng tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất.
+ Đối xử bình đẳng.
=> Một doanh nghiệp muốn có lợi thế và thu hút được nguồn vốn lớn từ các quỹ đầu tư/ tổ chức tài chính, phải nhanh chóng thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Nó gần như bao quát mọi khía cạnh để doanh nghiệp đạt được trạng thái bền vững và đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn, chiến lược của chủ doanh nghiệp.

3. ESG Ở VIỆT NAM.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam đang hướng đến mục tiêu nâng hạng, từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Khi đó, sẽ thu hút thêm được nhiều nguồn vốn lớn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam đang ở giai đoạn rất sớm của nhận thức về tầm quan trọng của ESG so với các nước phát triển. Có một tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều công ty bắt đầu báo cáo về ESG.
Bên cạnh đó, HOSE đã chính thức triển khai VNSI – Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index) vào tháng 7/2017. Mục đích nhằm chọn ra 20 doanh nghiệp có thực hành ESG tốt nhất. Đồng thời, chỉ số này cho thấy hiệu quả đầu tư của các mã cổ phiếu bền vững, thu hút quỹ đầu tư tổ chức quốc tế hoạt động theo nguyên tắc đầu tư ESG.
=> Việc áp dụng ESG còn mới ở Việt Nam, tuy nhiên đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Tương lai, mục tiêu nâng hạng thị trường sẽ rất gần khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt áp dụng tốt ESG.
Tóm lại, chỉ số ESG rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, đó cũng là lý do các quỹ đầu tư sẽ rót vốn vào công ty ứng dụng tốt tiêu chí này. Việc kết hợp 3 yếu tố ESG vào một báo cáo tích hợp và chiến lược tổng quát mang đến thông điệp rằng công ty đang thực hiện các bước đi cần thiết để gia tăng tính khả thi và sinh lời trong dài hạn.
Tags: Báo cáo ESG, Báo cáo môi trường xã hội và quản trị, ESG, ESG tại Việt Nam, Môi trường, Quản trị, Xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *