Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

FOX lên kế hoạch tăng 11% doanh thu, lên 12.700 tỷ đồng năm 2021

Thứ Bảy, 13 Tháng Ba , 2021

Mới đây, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa được CTCP Viễn thông FPT (MCK: FOX – UPCoM) công bố. Trong đó, tài liệu có đề cập đến kế hoạch kinh doanh 2021 của doanh nghiệp.

Văn phòng giao dịch FPT Telecom. Nguồn: Internet
Văn phòng giao dịch FPT Telecom. Nguồn: Internet

Theo tài liệu, FOX đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2021 lên 10,8% so với năm 2020, tương đương đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó:

Doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 12.000 tỷ đồng, chiếm hơn 94% kế hoạch, tăng 10,4% so với năm trước.

Doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, chiếm gần 6% còn lại của kế hoạch, tăng trưởng 16,8% so với năm trước.

Đồng thời, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm nay là 2.380 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%.

** Tình hình kinh doanh FOX năm 2020:

  • Doanh thu thuần đạt 11.466 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019.
  • Doanh thu tài chính đạt hơn 354 tỷ đồng, tăng 33% nhờ lãi tiền gửi tăng.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, tăng trưởng 14,71% và vượt 2,5% kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2019.

Được biết, năm 2020 là năm doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Tổng tài sản của FOX vào cuối năm 2020 đạt hơn 16.081 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản gồm Nợ phải trả ở mức 11.003 tỷ đồng, chiếm hơn 70%. Trong đó:

  • Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.526 tỷ đồng (tăng gần 1.450 tỷ đồng so với đầu năm).
  • Vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 54,5 tỷ đồng, xuống còn 243,3 tỷ đồng.

Chính sách trả cổ tức năm 2021 và chính sách trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 cũng được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết kế hoạch trả cổ tức, năm nay không thấp hơn 2.000đồng/cổ phiếu, cùng với trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

** Về chiến lược:

Năm 2021, phát triển thuê bao bền vững, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao chất lượng hạ tầng, gia tăng chất lượng nguồn lực lao động là các mục tiêu FOX sẽ tập trung thực hiện, nhằm duy trì sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định.

** Về tiến độ kinh doanh:

FOX cũng đẩy nhanh các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Quận 9, TP.HCM và tại Đà Nẵng. Đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh khai thác hiệu quả tại 2 trung tâm dữ liệu mới vừa đưa vào sử dụng trong quý IV/2020.

** Về nguồn lực:

Số lượng nhân sự công ty đến cuối năm dự kiến đạt 10.000 người. Bên cạnh việc cải thiện số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cũng là vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

** Về cổ phiếu FOX:

Kết thúc phiên 12/03, giá cổ phiếu FOX đạt mức 67.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1,65% so với phiên trước đó.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 26.500 đơn vị/phiên.

Đồng thời, doanh nghiệp chi gần 550 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần 2/2020.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: CTCP Viễn thông FPT, ĐHĐCĐ thường niên 2021, FOX, FPT Telecom, tình hình kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *