Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

FRT cơ cấu lại hệ thống chi nhánh khi đóng cửa hơn 60 chi nhánh.

Thứ Năm, 4 Tháng Ba , 2021

Mới đây, nghị quyết về việc cơ cấu lại hệ thống chi nhánh của công ty vừa được Hội đồng quản trị công ty CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) thông qua.

FRT cơ cấu lại hệ thống chi nhánh khi đóng cửa hơn 60 chi nhánh. Nguồn: Internet
FRT cơ cấu lại hệ thống chi nhánh khi đóng cửa hơn 60 chi nhánh. Nguồn: Internet

Theo đó, việc cơ cấu lại chi nhánh nhằm mục đích giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực cho công ty. Đồng thời, áp dụng quy định pháp luật mới sửa đổi để tối ưu nguồn lực cho công ty. Cụ thể:

Quy định cũ:

Điều 33 Nghị định 78/2015, các địa điểm kinh doanh chỉ được mở tại nơi công ty có trụ sở chính hoặc chi nhánh. Vì vậy FPT Retail đã lập chi nhánh ở 62 tỉnh thành trên cả nước.

Quy định mới:

Nghị định 108/2018, các doanh nghiệp được mở địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Áp dụng quy định mới, doanh nghiệp sẽ giữ nguyên chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng, dừng hoạt động đối với các chi nhánh tại các tỉnh, thành còn lại. FRT công bố dự kiến có 60 chi nhánh sẽ dừng hoạt động trong thời gian tới. Mặc dù vậy, do có quy định mới, việc cơ cấu lại các chi nhánh theo hướng giảm bớt chi nhánh vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Ngoài ra, FPT Retail cũng dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 29/04. Doanh nghiệp sẽ chốt danh sách tham dự vào ngày 31/03. Nội dung và địa điểm cuộc họp chưa được công bố.

** Về FRT:

Trong năm 2020, doanh thu đạt 14.666,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,8% và 95% so với thực hiện trong năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 28,4 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 12,9% kế hoạch lợi nhuận và cách rất xa kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra đầu năm.

Được biết trong kế hoạch năm 2020 của FRT, doanh thu kế hoạch đạt 15.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 21% so với thực hiện năm 2019.

Tổng tài sản của FRT còn 5.390,4 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm trước đó. Trong đó:

  • Tồn kho đạt 1.829,5 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng tài sản;
  • Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.501 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản;
  • Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.489,7 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản.
  • Giá cổ phiếu ở mức 28.700đ/cổ phiếu tại kết thúc phiên ngày 03/03/2021.
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: cơ cấu hệ thống, công ty CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, đóng cửa 60 chi nhánh, FRT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *