Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization) là gì? Đặc điểm

Chủ Nhật, 7 Tháng Ba , 2021

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (tiếng Anh: Equity Market Capitalization) là đại lượng đo lường tổng giá trị thị trường của một thị trường vốn.

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization) là gì? Đặc điểm
Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization) là gì? Đặc điểm – Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization)

1/ Khái niệm

Giá trị vốn hóa thị trường vốn trong tiếng Anh là Equity Market Capitalization.

Giá trị vốn hóa thị trường vốn là đại lượng đo lường tổng giá trị thị trường của một thị trường vốn.

Giá trị vốn hóa thị trường vốn được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của tất cả các công ty trên thị trường vốn cổ phần, cộng chúng lại với nhau để đạt được mức tổng vốn hóa thị trường vốn.

2/ Đặc điểm Giá trị vốn hóa thị trường vốn

Giá trị vốn hóa thị trường vốn được sử dụng để so sánh sự mở rộng hoặc thu hẹp quy mô của một thị trường nói chung. Biện pháp này cũng được sử dụng để so sánh giá trị thị trường vốn cổ phần với các phân khúc khác của nền kinh tế, chẳng hạn như giá trị thị trường bất động sản.

Giá trị vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường của cổ phiếu của một công ty đang lưu hành trên thị trường.

Thường được gọi là vốn hóa thị trường, được tính bằng cách nhân số cổ phiếu của một công ty đang lưu hành với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu. Giới đầu tư sử dụng đại lượng này để xác định qui mô của công ty.

Sử dụng vốn hóa thị trường làm cơ sở để xác định qui mô của một công ty và toàn bộ thị trường rất quan trọng, vì qui mô công ty hoặc thị trường là yếu tố cơ bản quyết định các đặc điểm khác nhau mà các nhà đầu tư quan tâm, tính cả rủi ro.

Giá trị vốn hóa thị trường vốn cũng tương đối dễ tính toán. Ví dụ, một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán với giá 100 USD/cổ phiếu sẽ có mức vốn hóa thị trường là 2 tỉ USD.

3/ Hạn chế của Giá trị vốn hóa thị trường vốn

Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường được sử dụng thường xuyên để mô tả quy mô một công ty, nó không đo lường giá trị vốn chủ sở hữu của công ty đó.

Giá thị trường không đủ để định giá một công ty vì nó không nhất thiết phản ánh giá trị thực sự của một phần hoạt động kinh doanh của công ty. Các cổ phiếu thường được định giá quá cao hoặc quá thấp trên thị trường, có nghĩa là giá thị trường chỉ xác định mức giá thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu của công ty đó.

Một nhà đầu tư thực hiện một số lượng lớn các chứng quyền cũng có thể làm tăng lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông, quá trình này còn được gọi là pha loãng cổ phiếu.

Do các yếu tố này, giá trị vốn hóa thị trường vốn, hay tổng hợp của tất cả các giá trị vốn hóa thị trường các cổ phiếu trong một thị trường, không phải là một biện pháp tốt để xác định giá trị của thị trường vốn, mà chỉ là chỉ số tốt để xác định quy mô thị trường.

(Theo Investopedia)

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Equity Market Capitalization, Giá trị vốn hóa thị trường vốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *