Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Glassnode

Thứ Năm, 15 Tháng Tư , 2021

Về Glassnode

Glassnode là nhà cung cấp thông tin và dữ liệu blockchain tạo ra các công cụ và chỉ số trên chuỗi sáng tạo cho các bên liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Áp dụng cho người dùng On-chain

Là những người sớm chấp nhận tiền điện tử có nền tảng về tài chính truyền thống, chúng tôi nhận thấy các chỉ số định giá thông thường là không đủ để phân tích thị trường tiền điện tử.

Các blockchain liên tục tạo ra vô số dữ liệu tài chính mở, không bị gián đoạn cho phép chúng tôi truy cập các biện pháp chính xác, đáng tin cậy về hoạt động kinh tế có liên quan trong các mạng tiền điện tử.

Bằng cách mở khóa dữ liệu này, Glassnode đang thay đổi cách chúng tôi đo lường hành vi và tâm lý thị trường.

Tại sao lại sử dụng Glassnode

Việc thu thập dữ liệu từ nhiều chuỗi khối và tạo ra thông tin có ý nghĩa từ nó đòi hỏi chi phí hoạt động cao và cam kết thời gian, cũng như cơ sở hạ tầng toàn diện gồm cơ sở dữ liệu, công cụ và các nhà khoa học dữ liệu có tay nghề cao.

Đội ngũ và cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới của chúng tôi cho phép đạt được mức độ chất lượng và quy mô chỉ có thể đạt được thông qua chuyên môn hóa. Glassnode là cổng vào dữ liệu trên chuỗi của bạn.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *