Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Hard Fork

Thứ Hai, 3 Tháng Năm , 2021

Khái niệm

Hard fork (hoặc hardfork) liên quan đến công nghệ chuỗi khối, là một thay đổi căn bản đối với giao thức làm cho các khối và giao dịch không hợp lệ trước đó trở nên hợp lệ (hoặc ngược lại). Hard fork đòi hỏi tất cả các nút hoặc người dùng phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm giao thức.

Nội dung về Hard Fork

Để sử dụng Hard Fork đòi hỏi tất cả các nút hoặc người dùng phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm giao thức. Điều này có nghĩa là nó sẽ tạo ra một sự phân kì vĩnh viễn so với phiên bản trước của chuỗi khối. Việc tạo thêm một qui định mới cho bộ mã về cơ bản sẽ tạo ra một ngã ba trên nền tảng chuỗi khối: một là tạo thành một chuỗi mới, hai là chuỗi sẽ được nâng cấp và thứ ba là tiếp tục tạo lập chuỗi theo con đường cũ.

Thông thường, sau một khoảng thời gian ngắn, các khối trong chuỗi cũ sẽ nhận ra rằng phiên bản chuỗi khối hiện tại của chúng đã lỗi thời hoặc không liên quan, chúng sẽ nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Lí do tạo lập Hard fork

Có nhiều lí do khiến các nhà phát triển tạo lập hard fork, chẳng hạn như sửa chữa các rủi ro bảo mật quan trọng được tìm thấy trong các phiên bản phần mềm cũ hơn, để thêm các tính năng mới hoặc đảo ngược các giao dịch, như khi chuỗi khối Ethereum tạo ra một hard fork để đảo ngược việc hack vào Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Sau sự cố hack, cộng đồng Ethereum hầu như nhất trí bỏ phiếu ủng hộ một hard fork để đẩy lùi các giao dịch đã rút hàng chục triệu đô la tiền kĩ thuật số từ một tin tặc ẩn danh. Hard fork cũng giúp chủ sở hữu token DAO nhận lại tiền ether (ETH)

Tags: Hard Fork

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *