Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Hiệp định VN-EAEU FTA (Vietnam-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement) là gì?

Thứ Hai, 24 Tháng Năm , 2021

Hiệp định VN-EAEU FTA (tiếng Anh: Vietnam-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, viết tắt: VN-EAEU FTA) là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.

Hiệp định VN-EAEU FTA hay còn gọi là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu, được kí kết ngày 29/5/2015 tại Kazakhstan giữa Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu. Hiệp định VN-EAEU FTA chính thức có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Mục tiêu của Hiệp định VN-EAEU FTA

  1. Đạt được sự tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại hàng hóa giữa các bên thông qua, nhưng không hạn chế ở, việc cắt giảm thuế quan và các hàng rào phi thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan.
  2. Đạt được sự tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại dịch vụ giữa các bên.
  3. Tạo ra sự thuận lợi, thúc đẩy và tăng cường cơ hội đầu tư giữa các bên thông qua việc phát triển hơn môi trường đầu tư thuận lợi.
  4. Hỗ trợ hợp tác thương mại và kinh tế giữa các bên.
  5. Bảo hộ đầy đủ và hiệu quả sở hữu trí tuệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.
  6. Thiết lập một khuôn khổ nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực đã được thỏa thuận trong Hiệp định và tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các bên.

Ủy ban Hỗn hợp VN-EAEU FTA

Các bên trong Hiệp định thành lập một Ủy ban Hỗn hợp bao gồm đại diện của mỗi bên, và được đồng chủ tọa bởi hai đại diện – một đại diện từ phía Việt Nam và một đại diện từ phía Liên minh Kinh tế Á Âu hoặc một Quốc gia Thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu.

Ủy ban Hỗn hợp có những chức năng sau:

a) Xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực thi và triển khai Hiệp định;
b) Giám sát công việc của tất cả các ủy ban và các cơ quan khác được thành lập theo Hiệp định;
c) Xem xét các phương thức tăng cường mối quan hệ giữa các bên;
d) Xem xét và đề xuất sửa đổi Hiệp định với các bên;
e) Thực hiện các công việc khác ở những vấn đề có liên quan trong phạm vi của Hiệp định VN-EAEU FTA mà các bên có thể thống nhất. (Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *