Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) khai mạc

Thứ Ba, 6 Tháng Mười , 2020

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) vừa khai mạc tại Hà Nội vào ngày 05/10. Trong hội nghị sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCH.TW) khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) khai mạc sáng 05/10 tại Hà Nội.
Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) khai mạc sáng 05/10 tại Hà Nội. Nguồn: Internet

Tại đây, Trung ương sẽ thảo luận và trưng cầu ý kiến xem xét về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Phát biểu hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên BCH.TW Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị và phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề, gợi mở để các đồng chí trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII sắp kết thúc. Các tổ chức Đảng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đã và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cả nước đang phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, vừa tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát đại dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

“Nội dung chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị diễn ra từ ngày 05/10 đến 10/10/2020.

Tags: Chứng khoán, Hội nghị Trung ương 13, stock, tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *