Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Hơn 67.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Thứ Tư, 30 Tháng Sáu , 2021

Hơn 67.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Sự gia tăng về số lượng và vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo số liệu vừa được công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2021, cả nước có 11.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 71,900 người (giảm 2,5% về số doanh nghiệp, tăng 9,1% về vốn đăng ký và giảm 0,4% về số lao động so với tháng 5/2021).

EABE9E5E-665F-4004-8EEB-C4E89CCC45EE.jpg
Hình ảnh chụp màn hình báo cáo thống kê số lượng doanh nghiệp 6 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục thống kê

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 942.600 tỷ đồng (tăng 8,1% về số doanh nghiệp, tăng 34,3% về vốn đăng ký). Tổng số lao động đăng ký là 484.300 lao động (giảm 4,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước).

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đạt 14,1 tỷ đồng (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước). Nếu tính cả 1.152,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 23.700 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2.095,1 nghìn tỷ đồng.

“Sự gia tăng về số lượng và vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp”, Tổng cục Thống kê đánh giá.

Bên cạnh đó, còn có 26.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 93.200 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 15.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 93.200 doanh nghiệp (tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020); vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, có:

● 35.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước).

● 24.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%.

● 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy, có:

● 30,5% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý I/2021.

● 37,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

● 31,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý III/2021, có:

● 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2021.

● 22,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

● 38,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định

Tags: doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *