Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Kể từ ngày 19/05 quy định một số doanh nghiệp phá sản được xem xét xoá nợ

Thứ Năm, 20 Tháng Năm , 2021

Vào ngày 19/05, theo Quyết định 08/2021 sửa đổi bổ sung có hiệu lực đối với một số điều quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội quy định một số trường hợp khách quan sẽ được xóa nợ.

Hình ảnh minh hoạ doanh nghiệp phá sản. Nguồn: Internet

1/ Các loại thiên tai

Trong đó, các loại thiên tai theo quy định về phòng, chống thiên tai như: dịch họa, hỏa hoạn; dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm thiệt hại đến vốn, tài sản của dự án hoặc phương án vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

2/ Nhà nước thay đổi chính sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh

Đồng thời, việc nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng và không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu cũng thuộc diện được xem xét xóa nợ. Hoặc mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, bị hạn chế theo quy định. Khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3/ Các trường hợp người lao động làm việc tại nước ngoài hoặc phá sản

Quyết định cũng quy định việc biến động chính trị, kinh tế – xã hội, dịch bệnh ở nước nhận lao động của Việt Nam làm ảnh hưởng đến người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài cũng sẽ được xóa nợ. Đồng thời, trường hợp doanh nghiệp tiếp nhận lao động bị phá sản và giải thể cũng tương tự.

Khách hàng vay vốn là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình (là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung tại thời điểm khách hàng đề nghị xử lý rủi ro) mắc bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự.

Các khoản nợ phải thu hồi theo bản án, quyết định của Tòa án nhưng người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo thông báo của cơ quan chức năng. Ngoài ra, những khoản nợ bị chiếm dụng mà người chiếm dụng chết, mất tích và không còn tài sản để trả nợ; khách hàng bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *