Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Kusama (KSM) là gì

Thứ Hai, 14 Tháng Sáu , 2021

Kusama (KSM) là một permissionless network (mạng lưới mở, không cần cấp phép) nhằm mục đích trở thành nơi thử nghiệm cho những thay đổi trên mạng lưới Polkadot.

Cơ chế hoạt động của Kusama

Blockchain của Kusama

Kusama cho phép tạo ra hai loại blockchain:

The Relay Chain

Là blockchain chính của Kusama, mạng này là nơi các giao dịch được hoàn tất. Để đạt được tốc độ cao hơn, Relay Chain tách việc bổ sung các giao dịch mới khỏi quá trình xác thực các giao dịch đó.

Kusama Relay Chain sử dụng một biến thể của giao thức đồng thuận PoS là NPoS (Nominated Proof-of-Stake: là giao thức đồng thuận dùng để chỉ định validator cho hệ thống).

Hệ thống này cho phép người dùng stake KSM bằng cách khóa tiền điện tử trong một hợp đồng đặc biệt để thực hiện một hoặc nhiều vai trò cần thiết sau đây:

Validator (Người xác thực) – Xác thực dữ liệu trong các khối parachain. Validator cũng tham gia đồng thuận và bỏ phiếu về các thay đổi được đề xuất đối với mạng lưới.

Nominator (Người đề cử) – Bảo mật Relay chain bằng cách chọn những người xác thực đáng tin cậy. Những người đề cử ủy quyền KSM token đã stake của họ cho người xác thực để phân bổ phiếu bầu cho người xác thực.

Người dùng stake KSM token vào hệ thống và thực hiện các vai trò trên sẽ đủ điều kiện để nhận phần thưởng KSM token.

Parachain

Parachain là các blockchain tùy chỉnh sử dụng tài nguyên tính toán của relay chain để xác nhận rằng các giao dịch là chính xác.

Partner

Các đối tác hiện tại của của dự án Kusama bao gồm:

Tags: Kusama (KSM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *