Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Thứ Sáu, 22 Tháng Một , 2021

Dưới đây là tổng hợp thời gian thanh toán của các doanh nghiệp chốt nhận cổ tức bằng tiền tính đến ngày 22/01, cụ thể:

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Ngày 29/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 22/2/2021.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 9/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/2/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Dệt may 7 (DM7): Ngày 29/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/2/2021.

CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS): Ngày 27/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 2/2/2021.

CTCP Công trình giao thông công chánh (CPW): Ngày 27/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ phiếu, CTCP Công trình giao thông công chánh, CTCP Dệt may 7, CTCP Nước và Môi trường Việt Nam, CTCP Thủy điện Bình Định, CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, CTCP Thủy điện Thác Bà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *