Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Lịch sự kiện chứng khoán ngày 25/01 – 29/01

Thứ Hai, 25 Tháng Một , 2021

Tổng hợp sự kiện các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán, diễn ra vào tuần 25-29/01.

Ngày GD không

hưởng quyền

Ngày đăng ký

cuối cùng

Ngày thực hiệnMã CKSànNội dung sự kiện
25/01/202126/01/202125/01/2021FTIUpcomLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/202126/01/202108/02/2021DVPHSXTạm ứng cổ tức năm 2020 (1.500 đ/cp)
25/01/202126/01/202108/02/2021IBDUpcomTrả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
25/01/202126/01/202125/01/2021FTIUpcomLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/202126/01/202110/03/2021HDGHSXTạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (1.000 đ/cp)
25/01/202126/01/202125/01/2021PHPHNXĐại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
25/01/202126/01/202125/01/2021TVUUpcomLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/202126/01/202119/02/2021DPMHSXChi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (700 đ/cp)
26/01/202127/01/202102/02/2021VWSUpcomTrả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
26/01/2021FCNHSXGiao dịch 5.900.112 cp niêm yết bổ sung
26/01/202127/01/202108/02/2021GNDUpcomTrả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
26/01/202127/01/202126/01/2021VCSHNXThưởng cp (tỷ lệ 3,09:100)
27/01/202128/01/202127/01/2021NVBHNXLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
27/01/202128/01/202105/02/2021SIVUpcomTrả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
27/01/202128/01/202127/01/2021CKGHSXBán ưu đãi (tỷ lệ 100:57.143)
28/01/202129/01/202128/01/2021PGNHNXBán ưu đãi (tỷ lệ 2:1)
28/01/202129/01/202122/02/2021DNHUpcomTrả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp)
28/01/202129/01/202128/01/2021ONWUpcomĐại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
28/01/2021OCBHSXChính thức giao dịch 1.095.906.343 cp
28/01/202129/01/202128/01/2021VTHHNXĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29/01/202101/02/202129/01/2021APGHSXĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29/01/202101/02/202129/01/2021VNIUpcomĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: doanh nghiệp, lịch sự kiện chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *