Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Lịch sự kiện chứng khoán ngày 25/01 – 29/01

Thứ Hai, 25 Tháng Một , 2021

Tổng hợp sự kiện các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán, diễn ra vào tuần 25-29/01.

Ngày GD không

hưởng quyền

Ngày đăng ký

cuối cùng

Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện
25/01/2021 26/01/2021 25/01/2021 FTI Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/2021 26/01/2021 08/02/2021 DVP HSX Tạm ứng cổ tức năm 2020 (1.500 đ/cp)
25/01/2021 26/01/2021 08/02/2021 IBD Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
25/01/2021 26/01/2021 25/01/2021 FTI Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/2021 26/01/2021 10/03/2021 HDG HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (1.000 đ/cp)
25/01/2021 26/01/2021 25/01/2021 PHP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
25/01/2021 26/01/2021 25/01/2021 TVU Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/01/2021 26/01/2021 19/02/2021 DPM HSX Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (700 đ/cp)
26/01/2021 27/01/2021 02/02/2021 VWS Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
26/01/2021 FCN HSX Giao dịch 5.900.112 cp niêm yết bổ sung
26/01/2021 27/01/2021 08/02/2021 GND Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
26/01/2021 27/01/2021 26/01/2021 VCS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 3,09:100)
27/01/2021 28/01/2021 27/01/2021 NVB HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
27/01/2021 28/01/2021 05/02/2021 SIV Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
27/01/2021 28/01/2021 27/01/2021 CKG HSX Bán ưu đãi (tỷ lệ 100:57.143)
28/01/2021 29/01/2021 28/01/2021 PGN HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1)
28/01/2021 29/01/2021 22/02/2021 DNH Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp)
28/01/2021 29/01/2021 28/01/2021 ONW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
28/01/2021 OCB HSX Chính thức giao dịch 1.095.906.343 cp
28/01/2021 29/01/2021 28/01/2021 VTH HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29/01/2021 01/02/2021 29/01/2021 APG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29/01/2021 01/02/2021 29/01/2021 VNI Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: doanh nghiệp, lịch sự kiện chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *