Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Mở đường sửa đổi quy định về tín dụng đầu tư Nhà nước

Thứ Năm, 15 Tháng Mười , 2020

Chính phủ đã đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Mở đường sửa đổi quy định về tín dụng đầu tư Nhà nước
Mở đường sửa đổi quy định về tín dụng đầu tư Nhà nước. Nguồn Internet

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017.

Trước đó (ngày 31/03/2017), Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước trên cơ sở tổng kết hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT).

Theo Bộ Tài chính, sau hai năm triển khai thực hiện song song bên cạnh những kết quả đã đạt được. Nghị định số 32 đã vướng phải một số hạn chế cần được xem xét và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động của NHPT trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phù hợp với định hướng của Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019 – 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

1. Đối với nhóm chính sách về nâng cao hiệu quả quyết định cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng:

** Bãi bỏ các dự án không hiệu quả, không có nhu cầu ra khỏi danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo các loại hình dự án dưới đây: 

  • Sản xuất muối công nghiệp; sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, thuốc thú y.
  • Sản xuất áp dụng sáng chế bảo vệ môi trường.
  • Đầu tư sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn.
  • Đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Đầu tư thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia

2. Đối với nhóm chính sách về nâng cao hiệu quả thực hiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng:

“Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các trái phiếu NHPT được Chính phủ bảo lãnh còn dư nợ tại thời điểm cuối quý trước quý công bố lãi suất cộng (+) biên độ bù đắp chi phí quản lý hoạt động (QLHĐ) và dự phòng rủi ro (DPRR) của NHPT.”

Được biết, Biên độ bù đắp chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của NHPT trong giai đoạn 2020 – 2021 là 3%/năm.

Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biên độ bù đắp chi phí QLHĐ và DPRR ổn định trong thời kỷ ba năm kể từ năm 2022. Nhằm hướng NHPT xác định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi quy định như trên sẽ tăng tính chủ động cho NHPT. Hỗ trợ NHPT có căn cứ triển khai ngay khi Nghị định được ban hành. Đồng thời, phù hợp với quy định chung của các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguyên tắc lãi suất cho vay dần tiến tới bù đắp được chi phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: bộ tài chính, nghị định, nhà đất, tín dụng đầu tư, xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *