Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Mô hình Dupont – Phân tích chiến lược doanh nghiệp

Thứ Tư, 6 Tháng Tư , 2022
Báo cáo tài chính (BCTC) thể hiện số liệu dựa trên dữ liệu quá khứ, nhưng khi chọn doanh nghiệp lại dựa trên tầm nhìn, triển vọng phát triển trong tương lai. Học hiểu BCTC – Liệu có cần thiết?
Thực ra, BCTC phản ánh một phần về khả năng quản trị của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp đáng lựa chọn sở hữu những chỉ tiêu tài chính tăng trưởng tốt. Đồng thời, việc tìm kiếm những doanh nghiệp có hiệu quả về quản trị sẽ không còn khó khăn khi Bạn hiểu ý nghĩa mô hình Dupont.

1/ MÔ HÌNH DUPONT LÀ GÌ?

– Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể, mô hình này phân tích các chỉ số ROE, ROA… xem xét tính hiệu quả để đưa ra quyết định đầu tư.

2/ CÁCH ÁP DỤNG MÔ HÌNH DUPONT TRONG DOANH NGHIỆP.

– Mô hình này thường áp dụng phân tích chỉ số ROE, nhằm xác định hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.
– ROE (Return on Equity) là tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu, mỗi đồng vốn bỏ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận tương ứng, chỉ số này đo lường khả năng sử dụng vốn hiệu quả của công ty.
– ROE = LNST / VCSH (1)
– Liên kết với chỉ số hạng mục tài sản (TS)
(1) => ROE = LNST/TS * TS/VCSH hay ROA * DOL (2)
– Liên kết với chỉ số hạng mục doanh thu (DT)
(2) => ROE = LNST/DT * DT/TS * TS/VCSH
(Biên lợi nhuận ròng (Sinh lợi) * Vòng quay tài sản (vòng quay) * Đòn bẩy DOL (thanh khoản)).
– Ba yếu tố: Biên lợi nhuận ròng, vòng quay tài sản và đòn bẩy DOL là 3 yếu tố quan trọng cần phân tích.
+ Biên lợi nhuận ròng (chỉ số sinh lợi) hỗ trợ phân tích chiến lược tăng hiệu quả.
+ Vòng quay tài sản thể hiện chỉ số hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ phân tích chiến lược tăng quy mô.
+ Đòn bẩy DOL hỗ trợ xác định mức độ tối ưu cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
– Cả ba yếu tố trên đều được sử dụng để đánh giá chiến lược kinh doanh (tăng quy mô và tăng hiệu quả) hay chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
Tóm lại, mô hình Dupont hỗ trợ phân tích hiệu quả chiến lược quản trị của doanh nghiệp. Để đi nhanh đến đích, chiến lược là thứ thiết yếu, nhà đầu tư tăng được cơ hội thắng trên thị trường bởi khả năng đánh giá tính hiệu quả chiến lược của đối tượng được đầu tư.
Tags: chiến lược doanh nghiệp, Chứng khoán, doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Đầu tư tài chính, Mô hình Dupont, phân tích chiến lược, Phân tích doanh nghiệp, phân tích đầu tư, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *