Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Mục tiêu giải ngân đầu tư công 90% kế hoạch vào quý IV/2021

Thứ Bảy, 20 Tháng Hai , 2021

Bộ kế hoạch và đầu tư đặt mục tiêu quý III giải ngân 80% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và đến quý IV giải ngân 90% kế hoạch năm 2021 được giao ngay từ đầu năm.

Mục tiêu giải ngân đầu tư công 90% kế hoạch vào quý IV/2021. Nguồn: Internet
Mục tiêu giải ngân đầu tư công 90% kế hoạch vào quý IV/2021. Nguồn: Internet

Theo Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến hết tháng 1/2021, ước giải ngân năm 2020 đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 96,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (năm 2019 đạt 76,75%).

Năm vừa qua, đầu tư công nổi lên như “trụ đỡ” cho tăng trưởng kinh tế, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Số vốn kế hoạch năm 2021 các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đạt 89% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số liệu này tương đương các năm trước. Ước tính giải ngân vào tháng 1/2021 đạt 15 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 0,95%).

Sự đúng đắn và hiệu quả của những giải pháp điều hành từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã giúp nước ta đạt được kết quả ấn tượng trên.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hình thành “thể chế” là nút thắt chủ yếu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khai thông nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế cũng là nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có đầu tư công.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng còn đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

 • Phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm kế hoạch cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân
 • Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu
 • Chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý.

** Về kế hoạch giải ngân theo từng tháng và từng quý:

 • Trong quý I/2021 cần hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
 • Trong quý II hoàn thành việc giải ngân các dự án được phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 sang năm 2021
 • Trong quý III giải ngân 80% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021 và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư năm 2021
 • Lũy kế đến quý IV phấn đấu giải ngân 90% kế hoạch năm 2021 được giao.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần:

 • Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung lựa chọn danh mục dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025
 • Hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư
 • Tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục xem xét kiểm tra vấn đề pháp lý về đầu tư, ngân sách đặc biệt là vốn ODA một cách đồng bộ và minh bạch. Đổi mới, giải ngân và sử dụng vốn ODA cần được ưu tiên theo thứ tự:

 • Đầu tư các dự án ODA gắn liền với đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án này
 • Quy trình tổng hợp phân bổ vốn ODA gắn liền với vốn đối ứng
 • Đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để khơi thông vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông…
  🌐FIF – Finance Investment Fund
  🌐FIF -Youtube Channel
Tags: bộ kế hoạch và đầu tư, dự án ODA, đầu tư công, giải ngân 90%, kế hoạch giải ngân, quý IV/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *