Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Nghị định 109: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước

Thứ Năm, 17 Tháng Chín , 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định 109: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa
Nghị định 109: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa

Theo Nghị định này, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, chậm nhất đến ngày 20/12/2020.

Nghị định quy định đối với một số trường hợp như sau:

– Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

– Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

– Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này sẽ làm số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng 2.200 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020.

Nghị định 109 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.

                                                                                                                                             🌐FIF – Finance Investment Fund

                                                                                                                                             🌐FIF Youtube Channel

                                                                                                                                             🌐FIF Page

                                                                                                                                             🌐FIF Group

Tags: Chứng khoán, nghị định 109, stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *