Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Nhằm giảm tải hệ thống giao dịch, HOSE dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới

Thứ Bảy, 10 Tháng Tư , 2021

Theo Tờ trình số 47/TTr-UBBCK ngày 01/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để giảm tải hệ thống giao dịch trên sàn HOSE thì các đăng ký mới niêm yết hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE sẽ tạm thời giao dịch tại HNX.

Nhằm giảm tải hệ thống giao dịch, HOSE dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới
Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ vấn đề giảm tải cho hệ thống giao dịch HOSE, UBCKNN thông báo và hướng dẫn HNX cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện một số công việc, cụ thể:

Doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Sau khi được HOSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp chuyển sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Ngoài ra, các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

HOSE, HNX phối hợp trong giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

HOSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới, sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị HOSE và HNX tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các khó khăn, vướng mắc nếu có để xử lý.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: giảm tải hệ thống, HOSE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *