Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Ichimoku Kinko Hyo Phần 2: Ba nguyên lý quan trọng trong Ichimoku.

Thứ Ba, 29 Tháng Chín , 2020

Ở phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những yếu tố cấu thành của đồ thị Ichimoku. Phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nguyên lý để dự đoán đồ thị nến.

Nguyên lý sóng

  1. Sóng đơn (I): một thị trường sẽ đi lên theo tuần tự tuyến tính hoặc đi xuống đều đặn, thường thị một con sóng này sẽ đi theo sau con sóng kia.
  2. Sóng đôi (V): tạo thành từ 2 sóng đơn kết hợp, có thể bắt đầu với một di chuyển tăng giá sau đó đảo ngược.
  3. Sóng ba (N): là sự kết hợp xen kẽ 3 sóng hoặc di chuyển lên trước hoặc xuống trước.
  4. Sóng Y: mô hình 5 sóng xen kẽ (mô hình mở rộng đỉnh hoặc đáy), mở rộng đáy – biến động giá lớn, mở rộng đỉnh – biến động giá nhỏ.
  5. Sóng P (sóng hình tam giác, mô hình cờ hiệu): gồm 5 sóng xen kẽ với kích thước nhỏ dần, xuất hiện khi thị trường lên hoặc xuống với điểm đầu cờ tăng vượt trội trong một thị trường tăng giá dài hạn và ngược lại.
  6. Sóng bốn: được Sasaki đề xuất, nó là một mô hình 4 bước.
Các mô hình sóng
Các mô hình sóng

Nhận xét:

– P và Y là 2 mô hình sóng riêng lẻ, các mô hình sóng còn lại có thể kết hợp, bổ trợ lẫn nhau.

– Sóng I, V, N, 4 có 2 biến thể (tăng trước hoặc giảm trước).

Lưu ý: Nên sử dụng nến tuần hoặc tháng sẽ hiệu quả hơn nến ngày.

Ví dụ:

Các loại hình sóng thường gặp
Các loại hình sóng thường gặp

Nguyên lý mục tiêu

– Cách xác định mục tiêu giá được đặt tên : V, N, E và NT.

Các nguyên lý mục tiêu
Các nguyên lý mục tiêu

Lưu ý: Mỗi mô hình chỉ cho thấy hướng di chuyển của từng đợt sóng chứ không dự đoán được toàn bộ dãy di chuyển sóng tiếp theo và mục tiêu dài hạn.

Nguyên lý thời gian

– Ba số quan trọng : 9, 17, 26

( 9 được coi là đơn vị cơ bản, 17 bằng 2 đơn vị cơ bản 9+9-1, 26 bằng 3 đơn vị cơ bản 9+9+9-1)

– Một số số được kết hợp của 3 số quan trọng: 33 (26+9-2); 42 (26+17-1); 65 (33+33-1); 76 (26+26+26-2); 129 (65+65-1); 172 (65+42+42+26-3); 257 (129+129-1)

– Một số bị trừ ra vì trong một dãy có phần dính liền của dãy trước đó.

Ví dụ: Sóng tăng được đánh số và sóng giảm sẽ đánh chữ. Ta thấy, nến số 9 và nến A là một nên toàn bộ mô hình sóng này gồm 17 nến thay vì 18.

Nguyên lý thời gian
Cách đánh số trên mô hình sóng

Kihonsuchi (ngày chuyển hướng)

Nguyên lý thời gian được sử dụng để dự đoán bao nhiêu ngày nữa một đỉnh hoặc đáy có thể xuất hiện.

Lý giải: Nếu A đến B mất 9 ngày, sau đó đến C thì là 17 ngày (9+9-1). Ước lượng C đến đỉnh D mất thêm 8 ngày nữa, nghĩa là từ A đến D mất 25 ngày. Sau sóng D thường là một sóng I đi xuống và phải mất 26 ngày mới kết thúc chu kì sóng I.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: ichimoku

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *