Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Quỹ (Fund) nói chung là gì? Phân loại quỹ

Thứ Năm, 28 Tháng Một , 2021

Quỹ (tiếng Anh: Fund) là một số lượng tiền được phân bổ cho một mục đích cụ thể.

Quĩ (Fund) nói chung là gì? Phân loại quĩ

Quỹ

1. Khái niệm

Quỹ tiếng Anh là Fund.

Quỹ là một số lượng tiền được phân bổ cho một mục đích cụ thể. Một quỹ có thể được thành lập cho bất kì mục đích nào, ví dụ như chính quyền thành phố dành tiền để xây dựng một trung tâm dân sự mới, một trường đại học dành tiền để trao học bổng, hoặc một công ty bảo hiểm dành tiền để trả cho khách hàng của mình.

2. Cách thức hoạt động của Quỹ

Các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ đều sử dụng quỹ để dành tiền. Các cá nhân có thể thiết lập một quỹ khẩn cấp hoặc quỹ để dành khi gặp khó khăn (rainy-day fund) để thanh toán cho các chi phí không lường trước, hoặc một quỹ ủy thác để dành tiền cho cá nhân cụ thể.

Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cũng có thể để tiền vào các loại quỹ khác nhau với mục tiêu kiếm tiền. Ví dụ bao gồm các quỹ tương hỗ, thu thập tiền từ nhiều nhà đầu tư và đầu tư vào một danh mục tài sản đa dạng và các quỹ phòng hộ, đầu tư tài sản của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High-net-worth Individual) và các tổ chức theo một cách cụ thể để kiếm được lợi nhuận cao trên thị trường.

Chính phủ sử dụng các quỹ, ví dụ như quỹ thu nhập đặc biệt để thanh toán cho các chi phí công cụ thể.

3. Ví dụ về phân loại quỹ

** Quỹ cho mục đích cá nhân:

– Quỹ khẩn cấp: là phương tiện tiết kiệm cá nhân được tạo ra bởi các cá nhân được sử dụng để trang trải các giai đoạn khó khăn tài chính, ví dụ như mất việc, bệnh tật kéo dài hoặc chi phí lớn.

– Quỹ đại học: thường là các kế hoạch tiết kiệm được ưu đãi về thuế do các gia đình lập ra để phân bổ học đại học của con cái.

– Quỹ hưu trí: là phương tiện tiết kiệm được sử dụng bởi các cá nhân tiết kiệm cho nghỉ hưu.

** Quỹ cho mục đích đầu tư:

– Quỹ tương hỗ: là các quỹ đầu tư được quản lý bởi các nhà quản lý chuyên nghiệp, phân bổ số tiền nhận được từ các nhà đầu tư cá nhân vào cổ phiếu, trái phiếu và/hoặc các tài sản khác.

– Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF): tương tự như các quỹ tương hỗ nhưng được giao dịch trên các sàn giao dịch công khai như chứng khoán.

– Quỹ phòng hộ: là phương tiện đầu tư cho các cá nhân hoặc tổ chức có giá trị ròng cao được thiết kế để tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các quỹ này đầu tư bằng cách kết hợp các chiến lược rủi ro cao như bán khống, phái sinh và đòn bẩy.

(Theo Investopedia)

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Fund, Quỹ, quỹ đại học, quỹ giao dịch trao đổi, quỹ hưu trí, quỹ khẩn cấp, Quỹ phòng hộ, quỹ phòng trợ, quỹ tương hỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *