Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Ricons: Thất hứa với cổ đông 3 năm liên tiếp chưa niêm yết lên sàn

Thứ Sáu, 2 Tháng Bảy , 2021

Tổng Giám đốc Ricons từng đưa ra lộ trình tới tháng 02/2021 sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn. Tuy nhiên, đã trải qua 3 năm kể từ ngày lên kế hoạch vẫn bị chậm trễ kéo dài. Các cổ đông của công ty này đã phản ứng gay gắt.