Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Sắp tới sẽ có thêm sân bay lưỡng dụng được xây dựng tại Bình Phước

Thứ Bảy, 20 Tháng Hai , 2021

Nhằm mở rộng thêm quy mô tuyến bay, Bình Phước sẽ thực hiện quy hoạch một sân bay lưỡng dụng quy mô nhỏ bên cạnh đó là việc phát triển kinh tế cùng với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Hình ảnh minh họa về việc sắp tới sẽ có thêm sân bay lưỡng dụng được xây dựng tại Bình Phước. Nguồn: Internet
Hình ảnh minh họa về việc sắp tới sẽ có thêm sân bay lưỡng dụng được xây dựng tại Bình Phước. Nguồn: Internet

Sáng ngày 19/2 lãnh đạo huyện Hớn Quản đã có buổi khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay tại Bình Phước. Dự kiến quy mô rộng 4000-500 ha để thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP)* . Và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi: “Bình Phước là tỉnh biên giới, định hướng đến trở thành trung tâm phát triển công nghiệp – năng lượng. Do vậy, việc xây sân bay lưỡng dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh phát triển hệ thống đường cao tốc, đường sắt thì đây là sân bay có lợi thế cần thiết để thu hút các nhà đầu tư lớn, nhất là các nhà đầu tư, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.”

Theo dự kiến và thông tin của Bí thư đưa ra tháng 3/2021 sẽ báo cáo kết quả quy hoạch với Bộ quốc phòng, Bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan theo yêu cầu Thủ Tướng.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel

  •  Chú thích:  Hình thức đối tác công tư (PPP) 

 Định nghĩa: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư 2014 và được quy định chi tiết trong Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì đây là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Đây là một hình thức đầu tư ở tầm vĩ mô và dài hạn.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký kết hợp đồng dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các cơ quan này có thể ủy quyền ký kết hợp đồng cho các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vì đây là hình thức đầu tư đối tác công tư nên có hai loại nguồn vốn:

  • Vốn chủ sở hữu: là vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể huy động thêm các nguồn vốn khác.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;

Đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

  • Lưu ý: Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án không được tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Vốn đầu tư của Nhà nước được sử dụng để:

Hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng, nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận;

Thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự khác;

Hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Nguồn: Luật đầu tư 2014

Tags: đầu tư công PPP, sân bay lưỡng dụng Bình Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *