Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Seri các đồng coin thuộc DeFi: CHAINLINK (LINK) (Phần 1)

Thứ Ba, 18 Tháng Tám , 2020

Chainlink là gì?

CHAINLINK

Chainlink (LINK): là nền tảng blockchain đầu tiên của Oracle(*) cụ thể là Oracle phi tập trung. Cầu nối giữa các hợp đồng thông minh (Smart Contract), cho phép người dùng sử dụng các phần mềm trong mạng lưới để lấy dữ liệu từ các giao diện lập trình ứng dụng (API), các nhóm dữ liệu và tài nguyên khác để tích hợp chúng vào Blockchain.

(*) Oracle: là tìm kiếm và xác minh dữ liệu trong thế giới thực và sau đó đưa dữ liệu này vào on-chain được tích hợp vào các hợp đồng thông minh.

Thông số thị trường:

Vốn hóa thị trường: $ 6,681,079,707 USD

Lượng volume giao dịch 24h: $ 1,498,159,773 USD

Lượng coin đang lưu chuyển: 350,000,000 LINK

Tổng coin phát hành: 1,000,000,000 LINK

Các chức năng trong Chainlink:

On-Chain Architecture (Các chức năng trong On-Chain)

LINK bao gồm các hợp đồng yêu cầu và chứng tỏ được xử lý trực tiếp trên chuỗi. Các hợp đồng này được triển khai dựa trên công nghệ blockchain của ETH. Một dịch vụ Oracle dùng tổng hợp câu trả lời cho các yêu cầu hoặc truy vấn dữ liệu bởi người dùng hoặc người đại diện hợp đồng.

Trong On-Chain có 3 loại hợp đồng chính: Hợp đồng danh tiếng, hợp đồng khớp lệnh và hợp đồng tổng hợp.

Hợp đồng danh tiếng là hợp đồng theo dõi hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ Oracle dữ liệu.

Hợp đồng khớp lệnh là một thỏa thuận mức dịch vụ được đề xuất, ghi lại các thông số SLA và thu thập giá từ các nhà cung cấp Oracle. Sau đó, chọn giá thầu có sử dụng hợp đồng danh tiếng và hoàn tất SLA Oracle.

Hợp đồng tổng hợp là thu thập các câu trả lời và tính toán kết quả. Báo cáo các chỉ số của các nhà cung cấp Oracle về lại hợp đồng danh tiếng.

Quy trình làm việc On-Chain Architecture gồm có 3 bước:

Bước 1: Oracle Selection: Người mua dịch vụ Oracle chỉ định các yêu cầu để tạo nên đề xuất thỏa thuận về SLA (các mức dịch vụ). Sau khi người mua đã xác định SLA, thì hệ thống sẽ làm một hợp đồng khớp lệnh dựa theo các SLA của người mua. Khi mọi giao thức đã khớp theo thỏa thuận thì hợp đồng sẽ được thực hiện.

Bước 2: Data Reporting: Khi bản ghi Oracle mới được tạo, các Oracle ngoại tuyến thực hiện và báo cáo lại trên chuỗi.

Bước 3: Result Aggregation: Kết quả được tiết lộ bởi Oracles, sẽ được đưa vào hợp đồng tổng hợp. Hợp đồng tổng hợp đánh dấu các kết quả chung và tính toán một câu trả lời có trọng số. Hiệu lực của mỗi phản hồi Oracle sau đó được báo cáo với hợp đồng danh tiếng.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: coin, Crypto, Defi, FA, phân tích cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *