Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Seri các đồng coin thuộc DeFi: CHAINLINK (LINK) (Phần 2)

Thứ Tư, 19 Tháng Tám , 2020

Sau khi đã tìm hiểu về khái niệm và chức năng đầu tiên (On-Chain Architecture) của ChainLink trong phần 1. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm các chức năng khác của ChainLink trong phần 2 này.

Các chức năng trong Chainlink:

Off-Chain Architecture

ChainLink ban đầu bao gồm một mạng lưới các nút Oracle được kết nối với mạng Ethereum. Nó sẽ hỗ trợ tất cả các mạng hợp đồng thông minh hàng đầu.

Các phản hồi riêng lẻ được tổng hợp thông qua một trong một số cơ chế đồng thuận có thể có. Trở thành một phản hồi toàn cầu và được trả lại cho người sử dụng đường truyền yêu cầu.

ChainLink nodes được hổ trợ triên khai bởi mã nguồn mở và các blockchain tiêu chuẩn.

Các nhà khai thác nodes có thể thêm các phần mềm mở rộng được gọi là bộ điều hợp bên ngoài, cho phép các nhà khai thác cung cấp các dich vụ off-chain riêng biệt.

ChainLink nodes đã được triển khai song song với Blockchain công cộng và mạng riêng trong cài đặt doanh nghiệp. Cho phép các nút chạy theo cách phi tập trung là động lực cho mạng ChainLink.

ChainLink Core

Phần mềm nodes chịu trách nhiệm giao tiếp với blockchain, lập lịch trình và cân bằng công việc trên các dịch vụ bên ngoài khác nhau của nó. Công việc được thực hiện bởi các ChainLink nodes được định dạng là một nhiệm vụ.

Mỗi nhiệm vụ là một tập hợp các đặc tả công việc nhỏ hơn, được gọi là nhiệm vụ con, được xử lý như một đường ống. Mỗi nhiệm vụ con có một hoạt động cụ thể mà nó thực hiện, trước khi chuyển kết quả của nó sang nhiệm vụ phụ tiếp theo và đạt được kết quả cuối cùng. Phần mềm ChainLink nodes đi kèm với một số nhiệm vụ con được tích hợp sẵn.

External Adapters

Ngoài các loại nhiệm vụ phụ tích hợp sẵn, các nhiệm vụ phụ tùy chỉnh có thể được xác định bằng cách tạo bộ điều hợp. Bộ điều hợp là các dịch vụ bên ngoài với API REST tối thiểu. Bằng cách mô hình hóa các bộ điều hợp theo hướng dịch vụ, các chương trình bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đều có thể được triển khai dễ dàng bằng cách thêm một API trung gian nhỏ vào phía trước chương trình.

Subtask Schemas

Vì nhiều bộ điều hợp sẽ có nguồn mở, để các dịch vụ có thể được các thành viên cộng đồng khác nhau kiểm tra và điều hành. Với nhiều loại bộ điều hợp khác nhau được phát triển bởi nhiều nhà phát triển khác nhau, việc đảm bảo tính tương thích giữa các bộ điều hợp là điều cần thiết.

DeFi CHAINLINK
Nguồn: Internet.

ChainLink (LINK) được dùng để làm gì?

LINK token sẽ được dùng để thanh toán cho các Node Operator trong mạng lưới của ChainLink.

Các Node Operator có nhiệm vụ truy xuất, định dạng dữ liệu từ dữ liệu off-chain thành dữ liệu có thể đọc được trên Blockchain.

Tiềm năng của Chainlink.

Nhu cầu sử dụng Smart Contract trong doanh nghiệp sẽ tăng cao trong tương lai. Kết quả hiển nhiên, họ sẽ mua LINK token để sử dụng ChainLink.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: CHAINLINK, coin, Crypto, Defi, LINK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *