Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Số doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận hơn 8000 công ty trong tháng 2/2021

Thứ Bảy, 27 Tháng Hai , 2021

Trong tháng 02/2021, Việt Nam có 8.038 doanh nghiệp mới được thành lập, giảm 12,3% so với cùng kì năm ngoái. Tổng số vốn đăng kí là 179.737 tỷ đồng và tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2020. So với tháng 01/2021, giảm 20,3% về số doanh nghiệp và tăng 15,9% về vốn đăng ký – trích báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Số doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận hơn 8000 công ty trong tháng 2/2021. Nguồn: Internet
Số doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận hơn 8000 công ty trong tháng 2/2021. Nguồn: Internet

** Trong tháng 2/2021:

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 56.947 người, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 50,9% so với tháng 1/2021.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 4.604 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 7.699, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 70,1% so với tháng 1/2021.

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 1.752 doanh nghiệp, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 54,1% so với tháng trước.

** Trong 2 tháng đầu năm 2021

  • Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 720.407 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó:

+ Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 334.821 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 385.586 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ở mục này, có 6522 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

+ Vậy, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020.

  • Tổng doanh nghiệp mới thành lập trong 2 tháng đầu năm là 18.129 doanh nghiệp, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 172.844 lao động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.
  • Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 11.033 doanh nghiệp, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

** Về lĩnh vực hoạt động: Số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm ở mức 12/17 lĩnh vực đồng thời số liệu cũng được ghi nhận trong 2 tháng đầu năm như sau:

  • Các ngành chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch Covid-19 bao gồm:

+ Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (90 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020)

+ Giáo dục và đào tạo (196 doanh nghiệp, chiếm 1,8%, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2020)

 + Dịch vụ lưu trú và ăn uống (486 doanh nghiệp, chiếm 4,4%, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái)

  • Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 33.611 doanh nghiệp, 18,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

+ 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

+ 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể

+ 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, số liệu này tăng 28,1% so với cùng kỳ 2020.

  • Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thế tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 bao gồm:

+ Sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 220%

+ Vận tải kho bãi tăng 53,2%

+ Khai khoáng tăng 50%

Sau 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên địa bàn cả nước là 5.564 doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ kế hoạch và đầu tư, những doanh nghiệp này không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Sau khi cơ quan thuế kiểm tra thì không tìm thấy thông tin và không liên lạc được. Đây là những doanh nghiệp có thể vẫn đang hoạt động nhưng chuyển địa điểm kinh doanh mà không thông báo với cơ quan nhà nước. hoặc đã ngừng hoạt động nhưng không thông báo.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: nhóm ngành, số doanh nghiêp mới, số lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *