Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Số lượng doanh nghiệp mới tăng đột biến đặc biệt là ngành bất động sản

Thứ Sáu, 30 Tháng Tư , 2021

Trong 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2021… 

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 179,9 nghìn tỷ đồng (tăng 33,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về vốn đăng ký so với tháng 03/2021).

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG MẠNH NHẤT

Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2021.

“Sự gia tăng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục thể hiện xu hướng phục hồi của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế thời gian tới” – Theo nhận định của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Với sự gia tăng lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420,5 nghìn tỷ đồng (tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 627,7 nghìn tỷ đồng (tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2020).

8E8861D5-1345-466E-BC84-3FAFB2983AF0.jpg
Hình ảnh: Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, có 14.931 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 792,86 nghìn tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo đó, vốn đăng ký bình quân trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành nghề kinh doanh; trong đó, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực tăng mạnh nhất 56,5%; tiếp đến là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 41,9%; hoạt động dịch vụ khác 37,9%…

Về quy mô, doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 39.147 doanh nghiệp, chiếm 88,6%; ở quy mô 10-20 tỷ đồng chiếm 5,5%; từ 20 – 50 tỷ đồng chiếm 3%; từ 50 – 100 tỷ đồng là chiếm 1,4% và ở quy mô trên 100 tỷ đồng là 1,5%.

DOANH NGHIỆP QUAY TRỞ LẠI TIẾP TỤC TĂNG

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 tiếp tục xu thế tăng với 19.256 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Một số lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh như:

● Hoạt động dịch vụ khác (276 doanh nghiệp, chiếm 1,4%, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020).

● Kinh doanh bất động sản (597 doanh nghiệp, chiếm 3,1%, tăng 25,4 % so với cùng kỳ năm 2020).

● Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (158 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2020).

● Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (1.095 doanh nghiệp, chiếm 5,7%, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020).

● Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.340 doanh nghiệp, chiếm 7%, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2019).

Ở chiều ngược lại, 4/17 lĩnh vực có số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm. Cụ thể:

● Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (174 doanh nghiệp, chiếm 0,9%, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020).

● Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (256 doanh nghiệp, chiếm 1,3%, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2020).

● Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (163 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020).

● Khai khoáng (168 doanh nghiệp, chiếm 0,9%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Tags: bất động sản, Nền kinh tế, ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *