Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Sóng Elliott phần 3: Các cấp độ sóng Elliott

Thứ Sáu, 25 Tháng Chín , 2020

Chào mừng các bạn quay trở lại với kiến thức về sóng Elliott phần 3. Các bạn có thể xem lại phần 1, phần 2, và tổng hợp các kiến thức liên quan đến phân tích kỹ thuật thị trường Cryptocurrency tại đây.

Những mô hình sóng Elliott có quy mô lớn – nhỏ đan xen nhau và được phân loại theo các cấp độ. Hầu hết các cấp độ thấp hơn có chu kỳ ba sóng được lý tưởng hóa. Sóng cùng chiều với xu hướng gọi là sóng vận động. Sóng ngược chiều xu hướng gọi là sóng điều chỉnh.

Theo hình bên dưới, xu hướng tăng được xem là xu hướng chính. Mô hình được chia theo nhiều cấp độ khác nhau:

  • Cấp độ 1: sóng I là sóng vận động và sóng II là sóng điều chỉnh.
  • Cấp độ 2: trong sóng vận động I, có 5 mô hình sóng nhỏ hơn. Và trong mô hình sóng điều chỉnh II, có 3 sóng nhỏ.
  • Tương tự với các cấp độ tiếp theo.
Hình mẫu hoàn chỉnh của sóng Elliott
Hình mẫu hoàn chỉnh của sóng Elliott

Trong chuỗi năm sóng nhỏ đầu tiên. Sóng 1, sóng 3 và sóng 5 là sóng vận động. Còn sóng 2 và sóng 4 là sóng điều chỉnh. Điều này báo hiệu rằng vận động của sóng cao hơn một cấp độ là đi lên.

Mô hình sóng vận động 1-3-5 trong sóng I
Mô hình sóng vận động 1-3-5 trong sóng I

Đồng thời, báo hiệu sự bắt đầu của chuỗi ba sóng nhỏ điều chỉnh đầu tiên (sóng a, b và c).

Mô hình sóng điều chỉnh 2-4 trong sóng I
Mô hình sóng điều chỉnh 2-4 trong sóng I

Sau 5 sóng lên ban đầu và ba sóng xuống, chuỗi này lại bắt đầu một lần nữa. Và nó hình thành một chuỗi mới tương tự chuỗi trước đó theo cấu trúc 5 – 3 sóng mà nó nằm dưới một cấp độ cao hơn.

Mô hình sóng vận động A-C trong sóng II
Mô hình sóng vận động A-C trong sóng II
Mô hình sóng điều chỉnh B trong sóng II
Mô hình sóng điều chỉnh B trong sóng II

Các mẫu hình vận động hoàn chỉnh bao gồm 89 sóng. Theo sau đó là một mẫu hình điều chỉnh hoàn chỉnh 55 sóng.

Tuỳ theo thời gian mà thứ tự của sóng được phân theo thứ tự sau:

  • Grand Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn, sóng kéo dài nhiều thập kỷ, đôi khi cả thế kỷ.
  • Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ.
  • Cycle: cấp độ sóng chu kỳ kéo dài từ 1 đến vài năm.
  • Primary: cấp độ sóng xu hướng chính kéo dài từ vài tháng đến 2 năm.
  • Intermediate: cấp độ sóng xu hướng trung hạn kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
  • Minor: cấp độ sóng con kéo dài trong vài tuần.
  • Minute: cấp độ sóng nhỏ kéo dài trong vài ngày.
  • Minuette: cấp độ sóng rất nhỏ kéo dài trong vài giờ.
  • Subminutte: cấp độ sóng siêu nhỏ kéo dài trong vài phút.

Vì sóng Elliott có tính tuần hoàn, phạm vi sóng theo lý thuyết sẽ mở rộng ngày càng lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với các sóng được liệt kê ở trên.

Mong bài viết này mang đến những kiến thức bổ ích về các cấp độ sóng Elliott cho bạn. Hẹn gặp bạn ở những bài viết tiếp theo về sóng Elliott. Chúc các bạn thành công.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: coin, Crypto, Cryptocurrency, Elliott

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *