Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Sự khác nhau giữa Ban quản trị và Ban điều hành doanh nghiệp

Thứ Sáu, 1 Tháng Tư , 2022
Ban quản trị và ban điều hành doanh nghiệp là hai thành tố quan trọng, quyết định sự sinh tồn và phát triển của một doanh nghiệp. Ban quản trị được ví như đầu tàu, điều hướng và lên chiến lược cho doanh nghiệp. Ban điều hành giữ trong trách vận hành doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch. Một công ty có ban quản trị và ban điều hành tốt định hình công ty đi đúng hướng, mang về lợi nhuận cao, chi phí hợp lý, giúp doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vậy hai thành tố này khác nhau như thế nào?
**ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA BAN QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP:
Hình ảnh: Điểm khác nhau giữ Ban Quản trị và Ban Điều hành doanh nghiệp
Hình ảnh: Điểm khác nhau giữ Ban Quản trị và Ban Điều hành doanh nghiệp

1/ Ban quản trị công ty (Corporate Governance – CG):

– Định nghĩa: “CG là những cấu trúc và quy trình để định hướng và kiểm soát công ty” – Theo IFC (International Finance Corporation là một tổ chức tài chính quốc tế).
– Họ gồm Hội đồng quản trị, có nhiệm vụ đưa ra chiến lược doanh nghiệp và giám sát Ban điều hành. Ban quản trị nắm vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nếu ban quản trị vững chắc, doanh nghiệp cũng sẽ phát triển bền vững. Mục tiêu của CG là điều phối lợi ích các bên: Cổ đông, HĐQT…
– Vai trò:
+ Định hướng (Direction)
+ Cung cấp nguồn lực (Resources)
+ Giám sát (Monitoring)
+ Quản trị chiến lược.
– Trách nhiệm:
Trung thực, trung thành, cẩn trọng.

2/ Management (Quản lý, điều hành):

– Đứng đầu là Tổng giám đốc, có nhiệm vụ vận hành doanh nghiệp theo định hướng, chiến lược từ Ban quản trị.
– Trách nhiệm:
+ Giải trình với HĐQT.
+ Báo cáo tiến độ công việc.
+ Quyết định và kiểm soát.
+ Quản lý hoạt động.
**HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:
Các cổ đông (Đại hội đồng cổ đông) – Các thành viên HĐQT (Hội đồng quản trị) – Các thành viên BGĐ (Ban giám đốc).
1 – Các cổ đông (Đại hội đồng cổ đông): Làm nhiệm vụ giám sát và ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với HĐQT; Cấp vốn cho BGĐ điều hành doanh nghiệp.
2 – Các thành viên HĐQT (Hội đồng quản trị): Làm nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với BGĐ. Đại diện BGĐ và báo cáo với Cổ đông.
3 – Các thành viên BGĐ (Ban giám đốc): Báo cáo và trả lời HĐQT; minh bạch các báo cáo với Cổ đông.
– Ban quản trị và ban điều hành liên kết với nhau bởi chiến lược doanh nghiệp.
Chúng ta vừa điểm qua sự khác biệt giữa ban quản trị và ban điều hành, đồng thời hiểu thêm về cấu trúc hệ thống quản trị trong công ty. Ban quản trị là một tiêu chí trọng yếu trong việc phân tích và định giá doanh nghiệp, việc tìm ra một công ty có ban quản trị chất lượng sẽ góp phần lớn giúp bạn lựa chọn đúng doanh nghiệp tiềm năng.
Tags: Đầu tư tài chính, kiến thức đầu tư, KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *