Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Tập đoàn Hoa Sen tiến hành chia cổ tức bằng 10% cổ phiếu

Thứ Hai, 24 Tháng Năm , 2021

Tập đoàn Hoa Sen (HSG), chuyên chế biến sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôn thép. Công ty được thành lập vào ngày 08/08/2001 với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

HSG càng ngày càng chứng minh được vị thế của mình, và là 1 trong những tập đoàn thép lớn mạnh nhất Việt Nam khi liên tục phát triển và mở rộng. Cụ thể hơn chính là phát triển chuỗi siêu thị vật liệu và nội thất Hoa Sen Home.

Với hình thức trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, HSG giữ lại được nguồn tiền để phát triển các dự án của công ty một cách mạnh mẽ hơn, khắc phục được khó khăn trước mắt và mở rộng hơn về sản xuất lâu dài, đầu tư thêm dự án đem lại lợi nhuận cho cổ đông.

Tập đoàn sẽ trả cổ tức niên độ tài chính 2019-2020 bằng cổ phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 444 tỷ đồng.

Với mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, Tập đoàn Hoa Sen (HSG), sẽ phát hành 44.462.521 cổ phiếu mới để trả cổ tức với tổng giá trị phát hành đợt này sẽ là 444 tỷ. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ doanh nghiệp đã tăng lên thành 4.890 tỷ đồng.

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6 và hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7. Đại diện tập đoàn cho biết, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2020, theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019-2020 đã kiểm toán của công ty.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1,8 triệu tấn, tăng 11%; doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Những con số mà HSG đặt ra là hoàn toàn có căn cứ. Năm ngoái, Tập đoàn Hoa Sen hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu. Sản lượng đạt hơn 1,622 triệu tấn, hoàn thành 108% kế hoạch. Doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế tăng, đạt 1.153 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch.

Nhưng kế hoạch này được xây dựng dựa trên những mặt hàng truyền thống, chưa tính đến chuỗi siêu thị vật liệu và nội thất Hoa Sen home đang được mở rộng.

Trong 3-5 năm tới, công ty kỳ vọng số lượng siêu thị sẽ tăng lên 1.200 và hướng tới mục tiêu sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD, lãi ròng 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng gần đây của Tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng 1,078 triệu tấn, hoàn thành hơn 60% kế hoạch. Doanh thu đạt 19.946 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 1.671 tỷ đồng, hoàn thành hơn 111% kế hoạch ban đầu.

Có thể thấy, Tập đoàn Hoa Sen đang ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Trong tương lai sẽ còn những bước phát triển mạnh mẽ mới khi chuỗi siêu thị vật liệu hay nội thất Hoa Sen home phát triển mạnh mẽ trên thị trường, dự kiến doanh thu của Hoa Sen sẽ còn tăng trưởng mạnh.

Tags: Hoa Sen, HSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *