Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Thoái vốn hết 384 tỷ đồng, FLC rút khỏi FLC Faros

Thứ Hai, 15 Tháng Ba , 2021

Trong năm 2020 vừa qua, Tập đoàn FLC gần như đã thoát ly hoàn toàn khỏi FLC Faros (ROS) khi đã bán hàng chục triệu cổ phiếu ROS. Đến 31/12/2020 FLC không còn là cổ đông chính thức của FLC Faros.

Thoái vốn hết 384 tỷ đồng, FLC rút khỏi FLC Faros
Thoái vốn hết 384 tỷ đồng, FLC rút khỏi FLC Faros. Nguồn: Internet.

Tính từ thời điểm đầu năm 2020, FLC sở hữu đến 171 tỷ đồng cổ phiếu ROS tại hạng mục “Chứng khoán kinh doanh” và 213 tỷ đồng trong hạng mục “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” tại CTCP Xây dựng FLC Faros. Và đến 30/6 hạng mục “Chứng khoán kinh doanh” giảm còn 41 tỷ đồng, cuối năm 2020 FLC chính thức thoái vốn và không còn nắm giữ cổ phiếu của ROS.

Các hoạt động giao dịch cổ phiếu ROS khả năng được thực hiện bởi công ty con, chứ không phải tập đoàn FLC. Bởi vì giá trị đầu tư cổ phiếu ROS chỉ được ghi nhận trên các báo cáo tài chính hợp nhất và không thể hiện trên các báo cáo khác của FLC.

Được biết cả ROS và FLC đều có chung lãnh đạo, đó là bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch HĐQT của FLC kiêm Chủ tịch HĐQT của ROS. Được biết, Công ty con sở hữu ROS là Công ty TNHH MTV FLC Land, công ty này do FLC sở hữu 100% vốn, và từng nắm giữ 29,67 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 5,23% vốn của FLC Faros.

Sau một thời gian nắm giữ, FLC Land bán bớt cổ phiếu, giảm sở hữu còn 4,96% và không còn là cổ đông lớn của FLC Faros kể từ 28/10/2019. Vì không còn là cổ đông lớn, nên FLC Land có thể thoải mái thoái vốn mà không cần báo cáo kết quả giao dịch.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ phiếu ROS, news, Thoái vốn, tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *