Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Thu nhập (Income) là gì? Đặc điểm và thu nhập được miễn thuế

Thứ Ba, 16 Tháng Ba , 2021

Thu nhập (tiếng Anh: Income) là số tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được, thường là để đổi lấy việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thông qua vốn đầu tư.

Thu nhập (Income) là gì? Đặc điểm và thu nhập được miễn thuế
Thu nhập (Income) là gì? Đặc điểm và thu nhập được miễn thuế – Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thu nhập (tiếng Anh: Income)

1/ Khái niệm

Thu nhập trong tiếng Anh là Income.

Thu nhập là số tiền (hoặc một giá trị tương đương) mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được, thường là để đổi lấy việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thông qua vốn đầu tư.

Thu nhập được sử dụng để tài trợ cho các khoản chi tiêu hàng ngày.

Đối với cá nhân, thu nhập thường được nhận dưới dạng tiền lương hoặc tiền công.

Thu nhập doanh nghiệp có thể đề cập đến doanh thu còn lại của một công ty sau khi thanh toán tất cả các chi phí và thuế. Trong trường hợp này, thu nhập được gọi là lợi nhuận (Earnings).

Hầu hết các hình thức thu nhập đều phải chịu thuế.

2/ Đặc điểm của Thu nhập

Các cá nhân có được thu nhập thông qua việc kiếm tiền lương bằng cách làm việc và đầu tư vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Chẳng hạn, một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu có thể có thu nhập dưới dạng cổ tức 5% hàng năm.

Ở hầu hết các quốc gia, thu nhập kiếm được bị chính phủ đánh thuế. Doanh thu được tạo ra bởi thuế thu nhập sẽ tài trợ cho các hành động và chương trình của chính phủ.

3/ Thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp.

– Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

+ Tiền tham gia các dự án, đề án;

+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

+ Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

+ Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

– Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

– Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

– Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

+ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các khoản Thu nhập được miễn thuế

Theo điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

4/ Ví dụ về thu nhập

Đối với cá nhân, thu nhập thông thường thường chỉ được tạo thành từ tiền lương và tiền công họ kiếm được từ việc sử dụng lao động của họ.

Ví dụ, nếu một người làm công việc dịch vụ tại công ty Target và kiếm được 3.000 USD mỗi tháng, thu nhập bình thường hàng năm của anh ta sẽ là 3.000 USD x 12 = 36.000 USD. Nếu anh ta không có nguồn thu nhập nào khác, thì đây là số tiền sẽ bị đánh thuế dưới dạng tổng thu nhập.

Ngoài ra, nếu cùng một người cũng sở hữu một tài sản cho thuê và kiếm được 1.000 USD một tháng thu nhập cho thuê, thu nhập bình thường của anh ta sẽ tăng lên thành: $36.000 + $1.000 * 12 = $48.000 mỗi năm.

Đối với các doanh nghiệp, thu nhập thông thường là lợi nhuận trước thuế thu được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Ví dụ, công ty Target, có tổng doanh thu 69,5 triệu USD trong năm kết thúc vào tháng 1 năm 2017. Công ty có 48,9 triệu USD giá vốn hàng bán (COGS) và 15,6 triệu USD trong tổng chi phí hoạt động.

Thu nhập bình thường của công ty là: $69.500.000 – $48.900.000 – $15.600.000 = $5.000.000

(Theo Investopedia và Luật Việt Nam)

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Income, thu nhập, Thu nhập (Income)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *