Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Thủ tướng chính phủ ban hành nhiệm vụ cho NHNN nghiên cứu về công nghệ Bitcoin

Thứ Năm, 1 Tháng Bảy , 2021

Mới đây, chính phủ đưa ra những việc mà NHNN cần làm trong thời gian tới là nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền mã hoá dựa trên công nghệ chuỗi khối Blockchain

Việc tiếp xúc với nền tảng Blockchain là một trong những giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời thủ tướng cũng đưa cho NHNN nghiên cứu và phát triển thêm một số công nghệ khác. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ cần lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế và khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện sớm triển khai các công nghệ số tiên tiến trong Chính phủ số.

Chính phủ khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp xúc các công nghệ điện toán đám mây và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, các nền tảng cho sự phát triển các ứng dụng chuyên ngành. Hiện tại nhà nước và chính phủ vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc sử dụng và mua bán tiền mã hoá cũng như cảnh báo người dân giao dịch tiền ảo trên các nền tảng sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Trong thời gian ngắn trở lại đây, bộ tài chính nước ta đã thành ra tổ nghiên cứu về tài sản mã hoá, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản và tiền mã hoá. Sắp tới bộ tài chính tiếp tục triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá

 

Tags: Bitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *