Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Thương mại (Commerce) là gì? Đặc điểm

Thứ Ba, 26 Tháng Một , 2021

Thương mại (tiếng Anh: Commerce) là hành vi giao dịch kinh doanh giữa các tác nhân kinh tế.

Thương mại (tiếng Anh: Commerce) là hành vi giao dịch kinh doanh giữa các tác nhân kinh tế.
Thương mại (tiếng Anh: Commerce) là hành vi giao dịch kinh doanh giữa các tác nhân kinh tế. Nguồn: Internet

** Thương mại

 1. Khái niệm

Thương mại tiếng Anh là Commerce.

Thương mại là hành vi giao dịch kinh doanh giữa các tác nhân kinh tế. Nhìn chung, thương mại đề cập đến việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc một mặt hàng có giá trị, giữa các doanh nghiệp hoặc các thực thể. Từ góc độ rộng hơn, các quốc gia quan tâm đến việc quản lí thương mại theo hướng nâng cao phúc lợi của người dân, bằng cách cung cấp việc làm và sản xuất hàng hóa và dịch vụ có lợi.

 2. Đặc điểm của Thương mại

Thương mại thường đề cập đến việc mua bán hàng hóa và dịch vụ kinh tế vĩ mô của các tổ chức quy mô lớn. Việc bán hoặc mua một mặt hàng của một người tiêu dùng được định nghĩa là một giao dịch, còn thương mại đề cập đến tất cả các giao dịch liên quan đến việc mua và bán mặt hàng đó trong một nền kinh tế. Hầu hết các hoạt động thương mại được thực hiện trên phạm vi quốc tế và đại diện cho việc mua bán hàng hóa giữa các quốc gia.

Khi được quản lí đúng cách, hoạt động thương mại có thể nhanh chóng nâng cao mức sống một quốc gia và tăng vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Tuy nhiên, khi hoạt động thương mại không được kiểm soát, các doanh nghiệp lớn có thể trở nên quá mạnh mẽ và áp đặt các tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với người dân vì lợi ích của chủ doanh nghiệp. Nhiều quốc gia đã thành lập các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thúc đẩy và quản lý thương mại, ví dụ như: Bộ Thương mại tại Mỹ.

Các tổ chức lớn với hàng trăm quốc gia thành viên cũng điều tiết hoạt động thương mại xuyên biên giới. Ví dụ: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thiết lập các quy tắc về thuế quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia. Các qui tắc này nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại và thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các quốc gia thành viên.

3. Sự phát triển của thương mại điện tử

Thương mại điện tử mô tả bất kì giao dịch kinh doanh hoặc thương mại nào có yếu tố chuyển thông tin tài chính qua Internet. Thương mại điện tử, không giống như hoạt động thương mại truyền thống giữa hai đại lí, cho phép người tiêu dùng cá nhân trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà không gặp nhiều rào cản.

Thương mại điện tử đã thay đổi cách các nền kinh tế tiến hành hoạt động thương mại. Trước đây, hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu gặp nhiều rào cản về hậu cần, cả về phía người mua và người bán. Điều này khiến cho chỉ các công ty qui mô lớn mới có thể hưởng lợi từ các khách hàng xuất khẩu. Giờ đây, với sự phát triển của Internet và thương mại điện tử, các chủ doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tiếp cận với khách hàng quốc tế và thực hiện các đơn đặt hàng quốc tế.

(Theo Investopedia)

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Commerce, E-Commerce, Thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *