Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Tin tức doanh nghiệp trả cổ tức tuần 25/01 đến 29/01   

Thứ Ba, 26 Tháng Một , 2021

Vào tuần mới từ ngày 25-29/01, có 13 doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông. Dưới đây là 1 số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý sau: 

STT  Mã CK  Sàn  Ngày GDKHQ  Ngày ĐKCC  Ngày thực hiện  Nội dung sự kiện  Loại Sự kiện 
1  DNH  UPCoM  28/01/2021  29/01/2021  22/02/2021  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,400 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
2  DM7  UPCoM  28/01/2021  29/01/2021  09/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
3  PGN  HNX  28/01/2021  29/01/2021    Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP  Phát hành thêm 
4  SIV  UPCoM  27/01/2021  28/01/2021  05/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
5  GND  UPCoM  26/01/2021  27/01/2021  08/02/2021  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
6  CPW  UPCoM  26/01/2021  27/01/2021  05/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
7  VWS  UPCoM  26/01/2021  27/01/2021  02/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
8  VCS  HNX  26/01/2021  27/01/2021    Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:309  Thưởng cổ phiếu 
9  CAV  HOSE  25/01/2021  26/01/2021  05/02/2021  Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
10  DVP  HOSE  25/01/2021  26/01/2021  08/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
11  HDG  HOSE  25/01/2021  26/01/2021  10/03/2021  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
12  DPM  HOSE  25/01/2021  26/01/2021  19/02/2021  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
13  IBD  UPCoM  25/01/2021  26/01/2021  08/02/2021  Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP  Trả cổ tức bằng tiền mặt 
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ tức, doanh nghiệp, stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *