Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Tình hình Ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/02/2021.

Thứ Ba, 2 Tháng Ba , 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính đến thời điểm 15/02/2021 Ngân sách nhà nước đang bội thu 72,1 nghìn tỷ đồng.

Tình hình Ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/02/2021. Nguồn: Internet
Hình ảnh minh họa về ngân sách nước ta từ đầu năm đến 15/02/2021. Nguồn: Internet
 • Tổng thu Ngân sách nhà nước ước tính đạt 220,5 nghìn tỷ đồng.
 • Tổng chi Ngân sách nhà nước ước đạt 148,4 nghìn tỷ đồng.

** Về tổng thu:

Ước tính đạt 220,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4% dự toán năm. Trong đó:

 • Thu nội địa đạt 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1%, dự toán năm, bao gồm:
  • Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 23,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7%.
  • Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 41 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%.
  • Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 55,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2%.
  • Thu thuế thu nhập cá nhân 17,6 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4%.
  • Thu thuế bảo vệ môi trường 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8%.
  • Thu tiền sử dụng đất 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9%.
 • Thu từ dầu thô đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán năm.
 • Thu cân đối ngân sách từ động xuất, nhập khẩu đạt 22,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán năm.

Đánh giá về tổng thu Ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/02/2021, Tổng Cục thống kê nhận định do ảnh hưởn của đại dịch covid-19 bùng phát và lây nhanh cả trước, trong và sau Tết nguyên đán, khiến cho kết quả thu ngân sách trong 15 ngày đầu tháng 2/2021 bị ảnh hưởng.

** Về tổng chi:

Ước tính đạt 148,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán năm. Trong đó:

 • Chi thường xuyên đạt 103 nghìn tỷ đồng, bằng 9,9% dự toán năm.
 • Chi đầu tư phát triển 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán năm.
 • Chi trả nợ lãi 18,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán năm.

Số liệu được tính từ đầu năm 2021 đến 15/02/2021. Với tình hình dịch bệnh và trước thềm Tết Nguyên Đán của Việt Nam, Nhà nước phải tăng cường chi ngân sách để đảm bảo an sinh xã hội phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, Nhà nước vẫn đảm bảo các nhu cầu về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tình hình chung:

Với các số liệu trên, ngân sách nước ta đang bội thu khoảng 72,1 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến 15/02/2021. Ngoài ra, trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tiên của năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã bội chi khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: ngân sách nhà nước, tính từ đầu năm đến 15/02/2021, tổng chi, Tổng thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *