Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bắt đầu

Thứ Tư, 3 Tháng Ba , 2021

Để xác định các chỉ tiêu kinh tế quốc gia, trong đó GDP (tổng sản phẩm quốc nội) , GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), Tổng cục thống kê thực hiện công cuộc Tổng điều tra kinh tế từ tháng 3 và công bố sơ bộ vào tháng 12/2021.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bắt đầu. Nguồn: Internet
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bắt đầu. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ được thu thập thông tin từ đầu tháng 3 đến ngày 30/05/2021. Các đơn vị điều tra phải tự cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế. Đối với những thành phố có trên 8.000 doanh nghiệp, thời gian thu thập thông tin chậm nhất đến 31/8.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, giai đoạn điều tra được thực hiện từ 01/07 đến 30/07/2021. Hình thức điều tra trực tiếp. Các cơ sở sẽ được các điều tra viên đến từng nơi gặp người cung cấp thông tin phía doanh nghiệp để trực tiếp phỏng vấn.

Về kết quả, công bố kết quả sơ bộ của đợt tổng điều tra này dự kiến được diễn ra vào tháng 12, và kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2022.

Nhằm đánh giá sự phát triển của các cơ sở kinh tế, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu kinh tế theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu là mục đích của việc điều tra. Kết quả ghi nhận sẽ được dùng để biên soạn các chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu thống kê chính thức khác.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: cơ sở kinh doanh, điều tra kinh tế, GDP, GRDP, Tổng cục thống kê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *