ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

FIF Team

NGUYỄN PHƯỚC LỘC
CO FOUNDER - CEO

5 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính và vận hành quản lý vốn, 2 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý hệ thống bán lẻ.

NGUYỄN PHỤNG SANG
MARKETING MANAGER

3 năm R&D ngành hàng bán lẻ. 3 năm Co-Founder cửa hàng bán lẻ chuyên doanh. 2 năm hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân. Hoàn thanh khóa học phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA.

CAO NHẬT MINH
SALE MANAGER

2 năm R&D Kinh doanh mảng Tài chính. 5 năm hoạt động lĩnh vực Hospitality. Hoàn thành khóa học Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (CGBA). Chứng chỉ phân tích tài chính cá nhân và quản lý tài sản đầu tư (Wealth Intelligence – WI).

HỒ THỊ YẾN NHI
HR MANAGER

3 năm nghiên cứu, phân tích lĩnh vực tâm lý học. 1 năm Trợ lý CMO. 2 năm nghiên cứu lĩnh vực tài chính. Hoàn thành khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Hoàn thành khóa học Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA.

LỢI NGỌC PHỤNG
ceo - assistant

3 năm tự doanh lĩnh vực Tài chính. Hoàn thành lớp Nghiệp vụ Trợ lý CEO. Hoàn thành khóa học Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA. Giải nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do Hội đồng khởi nghiệp quốc gia Phía nam tổ chức năm 2017.

TRƯƠNG CHINH PHÙNG
General Accountant

2 năm nghiên cứu, phân tích chuyên sâu doanh nghiệp. 1 năm lĩnh vực kinh doanh mặt hàng công nghiệp. Hoàn thành khóa học Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA.

Nguyễn đức minh tường
media manager

3 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – marketing về Tài chính.  Chứng chỉ CIM – chuyên môn Truyền thông đa phương tiện. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin. Chứng chỉ Kỹ thuật âm thanh.

Nguyễn Thành Tài
marketing executive

2 năm nghiên cứu, phân tích lĩnh vực Tài chính. 1 năm thực chiến Marketing mảng Tài chính. 2 năm lĩnh vực Hospitality. Hoàn thành các lớp nghiệp vụ Sale tại công ty. Hoàn thành khóa Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (CGBA).

sển cẩm phú
Financial Analyst

2 năm chủ doanh nghiệp bán lẻ mặt hàng công nghệ.  2 năm nghiên cứu, phân tích tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân. Hoàn thành khóa học Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA.

NGUYỄN HỒ TIẾN CAO
Financial Analyst

3 năm nghiên cứu, phân tích tài chính. 2 năm CoFounder – doanh nghiệp bán lẻ mặt hàng công nghệ. 1 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý hệ thống bán lẻ. Hoàn thành khóa học về lập trình ngôn ngữ tư duy.

Nguyễn Ngọc Huy
financial advisor

2 năm nghiên cứu kinh doanh mảng Tài chính. 3 năm nhân viên kinh doanh mặt hàng thiết bị gia dụng.  1 năm lĩnh vực Hospitality.  Hoàn thành các lớp nghiệp vụ Sale tại công ty. Hoàn thành khóa Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (CGBA)

Trần Hữu Đức Huy
financial advisor

 2 năm nghiên cứu lĩnh vực Tài chính.  2 năm lĩnh vực Sale/ Marketing. 1 năm nghiên cứu về Phân tích tài chính cá nhân. Hoàn thành các lớp nghiệp vụ Sale tại công ty. Hoàn thành khóa Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (CGBA).