Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền (WACC)

Thứ Ba, 30 Tháng Ba , 2021

Tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền WACC là từ viết tắt của Weighted Average Cost of Capital dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Chi phí vốn bình quân gia quyền.

Hình ảnh Weighted Average Cost of Capital (WACC). Nguồn: Internet
Hình ảnh Weighted Average Cost of Capital (WACC). Nguồn: Internet

1/ Khái niệm

WACC là từ viết tắt của Weighted Average Cost of Capital dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Chi phí vốn bình quân gia quyền.

WACC thể hiện chi phí sử dụng vốn trên tất cả các nguồn, bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và nợ. Chi phí của từng loại vốn được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn và được cộng lại với nhau.

WACC được sử dụng trong mô hình tài chính làm tỷ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại thuần của một doanh nghiệp.

2/ Công thức tính WACC là gì?

Chi phí vốn bình quân gia quyền WACC được tính theo công thức:

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)

** Trong đó:

E: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

D: Giá trị thị trường của nợ công ty

V: Tổng giá trị vốn (Vốn chủ sở hữu + Nợ)

E / V: Phần trăm vốn chủ sở hữu

D / V: Phần trăm vốn nợ

Re: Chi phí vốn chủ sở hữu (Tỷ suất lợi nhuận bắt buộc)

Rd: Chi phí nợ (Lãi suất đến hạn trên nợ hiện có)

T: Thuế

Hoặc có thể mở rộng công thức như sau:

WACC = Chi phí vốn chủ sở hữu * % vốn chủ sở hữu + Chi phí nợ * % nợ * (1 – thuế) + Chi phí cổ phiếu ưu đãi * % Cổ phiếu ưu đãi

Mục đích của WACC là xác định chi phí của từng phần cấu trúc vốn của công ty dựa trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu, nợ và cổ phiếu ưu đãi mà nó có. Mỗi thành phần có một chi phí cho công ty. Công ty trả lãi suất cố định cho các khoản nợ và lãi suất cố định trên cổ phiếu ưu tiên của công ty.

Mặc dù công ty không trả lãi suất cố định trên vốn chủ sở hữu, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho chủ sở hữu cổ phần.

Chi phí vốn bình quân gia quyền WACC là một phần không thể thiếu trong việc định giá DCF (Discounted Cash Flow – Dòng tiền chiết khấu) và do đó nó là một khái niệm quan trọng các chuyên gia tài chính cần hiểu.

Chúng ta có thể ước tính chi phí vốn bình quân gia quyền bằng cách tách cấu trúc vốn của công ty thành các thành phần khác nhau và tính chi phí cho mỗi thành phần.

3/ Sử dụng WACC để làm gì?

Chi phí vốn bình quân gia quyền đóng vai trò là tỷ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại thuần của một doanh nghiệp. Nó cũng được sử dụng để đánh giá các cơ hội đầu tư, vì nó được coi là đại diện cho chi phí cơ hội của công ty. Do đó nó được sử dụng như lợi tức tối thiểu của công ty.

Một công ty thường sẽ sử dụng WACC của mình như lợi tức tối thiểu để đánh giá việc sáp nhập và mua lại, cũng như mô hình tài chính của các khoản đầu tư nội bộ.

Nếu cơ hội đầu tư có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thấp hơn WACC của nó thì họ nên mua lại cổ phiếu của mình hoặc trả cổ tức thay vì đầu tư vào dự án.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chi phí vốn bình quân gia quyền., tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền, WACC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *