Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

VCB: Trong 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của Vietcombank hơn 16.000 tỷ

Thứ Tư, 21 Tháng Mười , 2020

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietcombank trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 15.965 tỷ đồng và 12.794 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu nhập chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 0,4% với 25.835 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng lần lượt đạt 3.540 tỷ và 2.963 tỷ đồng, tăng 3,4% và 16,8% so với cùng kỳ 2019.

Mặt khác, hoạt động góp vốn, mua cổ phần đem về cho ngân hàng 417 tỷ đồng, tăng 77,5%.

Hai mảng ghi nhận sự sụt giảm trong kỳ là kinh doanh chứng khoán và kinh doanh khác. Lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác giảm 33,8% mang về 1.865 tỷ đồng còn mảng chứng khoán kinh doanh còn ghi nhận lỗ 14,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 116 tỷ đồng).

Sau 9 tháng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank đạt 21.998 tỷ đồng, giảm 1,9%. Trong khi đó, chí phí dự phòng rủi ro tăng hơn 25% lên mức 6.033 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quí III của Vietcombank - Nguồn BCTC Vietcombank
Kết quả kinh doanh quí III của Vietcombank – Nguồn BCTC Vietcombank

Tính tới 30/9, tổng tài sản của Vietcombank giảm 2,8% so với cuối năm trước, xuống mức 1,19 triệu tỷ đồng. Dù vậy, số dư cho vay khách hàng lại tăng 6,7% với 783.757 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,7% với 981.492 tỷ đồng.

Tài sản của Vietcombank giảm chủ yếu do ngân hàng đã giảm đáng kể tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác từ 249.470 tỷ đồng xuống 174.498 tỷ đồng, tương đương giảm 30,1%.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong quí III, nợ xấu đã tăng thêm 1.452 tỷ đồng. Đến 30/9, số dư nợ xấu là 7.885 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng hơn 4 lần với 2.923 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ tăng hơn 2,7 lần với 1.599 tỷ đồng. Qua đó, kéo tỉ lệ nợ xấu từ 0,79% lên 1,01%.

Một số chỉ tiêu tài chính của Vietcombank - Nguồn BCTC Vietcombank
Một số chỉ tiêu tài chính của Vietcombank – Nguồn BCTC Vietcombank
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ phiếu, stock, vietcombank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *