Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

VDB: Ngân hàng Phát triển Việt Nam được giao kế hoạch vốn từ NHTW

Thứ Bảy, 24 Tháng Mười , 2020

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 đến 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) – Nguồn: Internet

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 đến 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 đến 2020.

Cụ thể, đối với các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn, điều chỉnh giảm gần 671 tỷ đồng. Đối với các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, điều chỉnh tăng gần 529 tỷ đồng.

Đồng thời, gần 681 tỷ đồng được điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đối với các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, NHTW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *